Aegon Strategia Alfa Selektywna Dłużna (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,01 PLN
-0,09 %
wycena na dzień 17.06.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.74% 1.29% 10/110
3m 2.06% 1.37% 2/109
6m 2.89% 2.13% 8/106
12m 5.25% 3.43% 7/103
36m 14.62% 7.35% 1/100
YTD 2.41% 1.66% 14/107
max 16.71% 11.28% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • data uruchomienia: 31.07.2014 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 0,3 mln PLN (12.2018)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 60% Treasury BondSpot Poland Index + 40% WIBID O/N
 • polityka inwestycyjna: Od 0% do 40% środków funduszu stanowią aktywa o wysokim poziomie ryzyka inwestycyjnego: korporacyjne instrumenty dłużne denominowane w PLN lub walucie obcej, obligacje rządowe lub agencji rządowych denominowane w walucie obcej. Od 60% do 100% środków stanowią aktywa o niskim poziomie ryzyka Inwestycyjnego (instrumenty dłużne emitowane przez rząd polski lub przez niego gwarantowane, denominowane w PLN, środki pieniężne w PLN, w tym depozyty bankowe). Pozycje walutowe (salda netto zobowiązań i należności oraz salda rachunków bankowych) mogą stanowić od 0 do 20% aktywów funduszu.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 3,00 od -0,00 do 3,00 najlepszy w grupie
odchylenie standardowe 0,52% od 0,18% do 1,14% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,42 od -0,76 do 0,42 najlepszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Produkty w których występuje fundusz

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę