Aegon Strategia Alfa Selektywna Dynamiczna (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,04 PLN
+0,32 %
wycena na dzień 16.01.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m 1.01%
3m 2.88%
6m 4.91%
12m 0.79%
36m 16.65%
YTD 1.45%
max 19.60%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • data uruchomienia: 31.07.2014 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 1,4 mln PLN (06.2018)
 • segment: mieszane polskie
 • grupa: mieszane polskie pozostałe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 35% WIG + 32,5% Treasury BondSpot Poland Index + 32,5% WIBID O/N
 • polityka inwestycyjna: Od 0% do 70% środków funduszu stanowią aktywa o wysokim poziomie ryzyka inwestycyjnego: korporacyjne instrumenty dłużne denominowane w PLN lub walucie obcej, obligacje rządowe lub agencji rządowych denominowane w walucie obcej, akcje spółek polskich i zagranicznych, instrumenty finansowe odzwierciedlające ceny surowców. Od 30% do 100% środków stanowią aktywa o niskim poziomie ryzyka Inwestycyjnego (instrumenty dłużne emitowane przez rząd polski lub przez niego gwarantowane, denominowane w PLN, środki pieniężne w PLN, w tym depozyty bankowe). Pozycje walutowe (salda netto zobowiązań i należności oraz salda rachunków bankowych) mogą stanowić od 0 do 35% aktywów funduszu.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 1,55% - -
Sharpe'a 0,17 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Produkty w których występuje fundusz

Zobacz także

↑ na górę