Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon Strategia Alfa Selektywna Agresywna (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,02 PLN
+0,17 %
wycena na dzień 07.04.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -7.53% -16.48% 3/206
3m -14.08% -25.57% 3/206
6m -11.97% -21.48% 13/205
12m -15.52% -27.47% 16/201
36m -13.05% -30.44% 6/191
YTD -12.94% -24.42% 3/206
max -0.78% -21.63% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • data uruchomienia: 31.07.2014 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 0,6 mln PLN (12.2019)
 • segment: akcji polskich
 • grupa: akcji polskich uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Od 0% do 100% środków funduszu stanowią aktywa o wysokim poziomie ryzyka inwestycyjnego: korporacyjne instrumenty dłużne denominowane w PLN lub walucie obcej, obligacje rządowe lub agencji rządowych denominowane w walucie obcej, akcje spółek polskich i zagranicznych, instrumenty finansowe odzwierciedlające ceny surowców. Od 0% do 100% środków stanowią aktywa o niskim poziomie ryzyka Inwestycyjnego (instrumenty dłużne emitowane przez rząd polski lub przez niego gwarantowane, denominowane w PLN, środki pieniężne w PLN, w tym depozyty bankowe). Pozycje walutowe (salda netto zobowiązań i należności oraz salda rachunków bankowych) mogą stanowić od 0 do 50% aktywów funduszu.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,88 od -0,00 do 1,84 bardzo dobry
odchylenie standardowe 2,34% od 2,34% do 7,83% fundusz o najmniejszej zmienności jednostki
Sharpe'a -0,20 od -0,48 do 0,04 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Produkty w których występuje fundusz

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę