Aegon Alfa ETF 7 (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,01 PLN
-0,09 %
wycena na dzień 12.07.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.05% 1.06% 47/126
3m 1.59% 0.42% 13/126
6m 2.68% 2.09% 34/125
12m 4.92% 0.66% 1/123
36m 14.64% 8.17% 15/117
YTD 3.23% 3.04% 44/125
max 15.10% 8.02% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • data uruchomienia funduszu: 08.01.2014 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 1,0 mln PLN (12.2018)
 • segment: mieszane polskie
 • grupa: mieszane polskie stabilnego wzrostu
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 35% WIG20 + 65% Treasury BondSpot Poland Index
 • polityka inwestycyjna: Środki funduszu lokowane są w wybrane instrumenty finansowe, w tym ETF, z uwzględnieniem następujących zasad: instrumenty finansowe odwzorowujące ceny akcji polskich mogą stanowić 10%-60% aktywów, natomiast instrumenty finansowe odwzorowujące ceny akcji denominowane w walucie obcej 0%-50%; instrumenty finansowe odwzorowujące ceny polskich instrumentów dłużnych mogą stanowić 25%-90%, natomiast instrumenty finansowe odwzorowujące ceny instrumentów dłużnych denominowanych w walutach 0%-45%. Inne instrumenty finansowe mogą stanowić odpowiednio 0%-40% dla instrumentów denominowanych w złotych oraz 0%-50% w przypadku instrumentów denominowanych w walutach obcych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,77 od -0,00 do 1,77 dobry
odchylenie standardowe 1,42% od 0,44% do 1,85% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,19 od -0,43 do 0,37 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę