Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Fidelity US Dollar Cash (USD) UFK
kurs USD
Strzalka_spadek-01
-0,00 USD
-0,00 %
wycena na dzień 03.07.2020

Wyniki

stopa zwrotu
1m -0.02%
3m 0.04%
6m 0.37%
12m 1.18%
36m 4.22%
YTD 0.38%
max 4.65%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: rynku pieniężnego zagraniczne pozostałe (waluta)
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Aktywa funduszu składają się wyłącznie z oprocentowanych zbywalnych dłużnych papierów wartościowych denominowanych w dolarach amerykańskich, z początkowym terminem zapadalności lub czasem pozostałym do terminu wykupu krótszym niż 12 miesięcy oraz z instrumentów rynku pieniężnego i gotówki. Gotówka i jej odpowiedniki (włącznie z płynnymi instrumentami rynku pieniężnego, pod warunkiem, że średni czas pozostały do terminu wykupu portfela danego funduszu gotówkowego nie przekrecza 12 miesięcy) nie może przekroczyć 49% aktywów funduszu.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 0,05% - -
Sharpe'a -0,65 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę