Aegon - Fidelity US Dollar Cash (USD) UFK
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,00 USD
+0,01 %
wycena na dzień 22.10.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m 0.15%
3m 0.44%
6m 0.97%
12m 1.94%
36m 3.85%
YTD 1.60%
max 3.98%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: rynku pieniężnego zagraniczne pozostałe (waluta)
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Aktywa funduszu składają się wyłącznie z oprocentowanych zbywalnych dłużnych papierów wartościowych denominowanych w dolarach amerykańskich, z początkowym terminem zapadalności lub czasem pozostałym do terminu wykupu krótszym niż 12 miesięcy oraz z instrumentów rynku pieniężnego i gotówki. Gotówka i jej odpowiedniki (włącznie z płynnymi instrumentami rynku pieniężnego, pod warunkiem, że średni czas pozostały do terminu wykupu portfela danego funduszu gotówkowego nie przekrecza 12 miesięcy) nie może przekroczyć 49% aktywów funduszu.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 0,06% - -
Sharpe'a -0,55 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę