Aegon - Noble Fund Pieniężny (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,01 PLN
+0,01 %
wycena na dzień 17.01.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.28% 0.16% 21/113
3m 0.37% 0.45% 76/113
6m 0.60% 0.66% 54/112
12m 1.80% 1.48% 31/110
36m 6.35% 5.82% 26/98
YTD -0.04% 0.00% 72/118
max 10.03% 9.69% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB4
Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 100% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Nie mniej niż 70% aktywów funduszu inwestowana jest w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa oraz Narodowy Bank Polski. Do 30% aktywów funduszu mogą stanowić inne instrumenty dłużne oraz depozyty bankowe.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,79 od -0,00 do 9,29 dobry
odchylenie standardowe 0,17% od 0,02% do 0,78% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,36 od -2,34 do 15,85 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę