Aegon - Noble Fund Oszczędnościowy (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 15.03.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.01% 0.01% 52/98
3m 0.40% 0.35% 34/90
6m 0.67% 0.79% 44/90
12m 1.36% 1.05% 35/88
36m 6.36% 5.71% 26/74
YTD 0.08% 0.18% 60/95
max 10.16% 10.27% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: dłużne polskie uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 100% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Nie mniej niż 70% aktywów funduszu inwestowana jest w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa oraz Narodowy Bank Polski. Do 30% aktywów funduszu mogą stanowić inne instrumenty dłużne oraz depozyty bankowe.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,65 od -0,00 do 7,22 dobry
odchylenie standardowe 0,17% od 0,02% do 0,78% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,32 od -2,21 do 15,42 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę