Aegon - Allianz Selektywny (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,65 PLN
+0,70 %
wycena na dzień 24.06.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 4.46% 4.31% 105/212
3m -2.99% -1.58% 162/207
6m 0.31% 2.45% 153/203
12m 0.19% -1.75% 108/201
36m 15.09% 17.44% 123/184
YTD 2.79% 4.64% 150/203
max 2.06% 3.96% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB2
Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji polskich uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 90% WIG + 10% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Od 70% do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w akcje spółek niedowartościowanych, co do których istnieje wysokie prawdopodobieństwo wzrostu wyceny rynkowej ze względu na sytuację fundamentalną, atrakcyjność branży, w której prowadzą działalność, skład akcjonariatu czy będących potencjalnym celem przejęcia. Do 30% aktywów lokowane jest w listy zastawne, dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,69 słaby
odchylenie standardowe 3,43% od 2,29% do 5,01% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,04 od -0,17 do 0,25 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę