Aegon - Allianz Selektywny (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,36 PLN
-0,40 %
wycena na dzień 21.11.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.65% 2.49% 168/209
3m 2.93% 3.13% 104/208
6m 1.17% 2.13% 145/208
12m 1.91% 3.79% 119/201
36m 5.94% 8.76% 137/191
YTD -0.45% 2.45% 157/201
max -1.15% 1.79% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB2
Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji polskich uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 90% WIG + 10% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Od 70% do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w akcje spółek niedowartościowanych, co do których istnieje wysokie prawdopodobieństwo wzrostu wyceny rynkowej ze względu na sytuację fundamentalną, atrakcyjność branży, w której prowadzą działalność, skład akcjonariatu czy będących potencjalnym celem przejęcia. Do 30% aktywów lokowane jest w listy zastawne, dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,85 słaby
odchylenie standardowe 3,43% od 2,17% do 5,29% wysoka zmienność
Sharpe'a -0,01 od -0,21 do 0,24 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę