Aegon - Allianz Selektywny (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,22 PLN
-0,24 %
wycena na dzień 14.06.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.43% 2.25% 170/212
3m -2.58% -0.92% 167/207
6m 0.68% 2.25% 155/203
12m -5.92% -6.64% 122/201
36m 11.28% 13.81% 134/184
YTD 1.25% 3.41% 158/203
max 0.54% 2.74% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB2
Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji polskich uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 90% WIG + 10% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Od 70% do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w akcje spółek niedowartościowanych, co do których istnieje wysokie prawdopodobieństwo wzrostu wyceny rynkowej ze względu na sytuację fundamentalną, atrakcyjność branży, w której prowadzą działalność, skład akcjonariatu czy będących potencjalnym celem przejęcia. Do 30% aktywów lokowane jest w listy zastawne, dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,69 słaby
odchylenie standardowe 3,43% od 2,29% do 5,01% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,04 od -0,17 do 0,25 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę