Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Allianz Selektywny (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,54 PLN
+0,59 %
wycena na dzień 09.07.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 7.53% 1.28% 11/201
3m 29.80% 18.85% 22/201
6m 2.87% -5.85% 31/201
12m -1.76% -8.74% 41/200
36m -8.88% -15.89% 38/190
YTD 2.84% -5.61% 33/201
max 1.27% -4.01% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB4
Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji polskich uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 90% WIG + 10% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Od 70% do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w akcje spółek niedowartościowanych, co do których istnieje wysokie prawdopodobieństwo wzrostu wyceny rynkowej ze względu na sytuację fundamentalną, atrakcyjność branży, w której prowadzą działalność, skład akcjonariatu czy będących potencjalnym celem przejęcia. Do 30% aktywów lokowane jest w listy zastawne, dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,48 od -0,00 do 2,03 dobry
odchylenie standardowe 5,41% od 2,47% do 7,96% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a -0,07 od -0,33 do 0,14 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę