Aegon - Allianz Selektywny (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,48 PLN
+0,52 %
wycena na dzień 16.01.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 4.20% 4.31% 80/205
3m 4.83% 5.19% 98/204
6m -1.88% -0.68% 127/204
12m -0.21% 2.44% 119/197
36m -2.65% 0.87% 141/189
YTD 2.58% 2.49% 74/205
max 1.01% 4.23% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB2
Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji polskich uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 90% WIG + 10% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Od 70% do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w akcje spółek niedowartościowanych, co do których istnieje wysokie prawdopodobieństwo wzrostu wyceny rynkowej ze względu na sytuację fundamentalną, atrakcyjność branży, w której prowadzą działalność, skład akcjonariatu czy będących potencjalnym celem przejęcia. Do 30% aktywów lokowane jest w listy zastawne, dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,52 słaby
odchylenie standardowe 3,31% od 2,14% do 5,08% wysoka zmienność
Sharpe'a -0,04 od -0,27 do 0,24 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę