Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Aegon Polish Bond (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,00 PLN
+0,08 %
wycena na dzień 30.06.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.51% 0.34% 97/97
3m 2.23% 1.35% 9/96
6m 4.00% 0.68% 1/96
12m 5.37% 1.80% 4/90
36m 12.53% 5.71% 5/78
YTD 4.12% 0.68% 1/96
max 21.73% 12.92% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • data uruchomienia funduszu: 08.05.2014 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 16,6 mln PLN (12.2019)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: papierów dłużnych polskich uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 100% Treasury BondSpot Poland Index
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje przede wszystkim na polskim rynku obligacji, by w długim terminie oferować wyższe dochody, niż te osiągane na lokatach bankowych. Fundusz posiada szerokie możliwości inwestycyjne, przez co zarządzający ma możliwość zbudowania optymalnego portfela.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 1,18 od -0,00 do 4,53 bardzo dobry
odchylenie standardowe 0,55% - -
Sharpe'a 0,40 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę