Aegon - PKO Akcji Plus (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,03 PLN
-0,03 %
wycena na dzień 20.01.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.08% 3.84% 191/205
3m 1.51% 4.73% 188/205
6m -3.46% -0.89% 149/204
12m -4.01% 1.17% 164/197
36m 2.54% 0.38% 53/189
YTD 1.03% 2.31% 192/205
max 16.71% 3.71% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB4
Rating_5

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji polskich uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 70% WIG + 20% MSCI World (USD) + 10% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w akcje (min. 60%) dopuszczone do obrotu na terytorium RP, państw należących do UE lub państw należących do OECD. Pozostałe aktywa Subfunduszu mogą być inwestowane w instrumenty dłużne, depozyty bankowe oraz jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,32 od -0,00 do 1,52 bardzo dobry
odchylenie standardowe 2,94% od 2,14% do 5,08% niska zmienność
Sharpe'a 0,01 od -0,27 do 0,24 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę