Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - PKO Akcji Plus (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,06 PLN
+0,08 %
wycena na dzień 10.07.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.59% 1.62% 169/201
3m 13.20% 17.50% 145/201
6m -14.34% -6.56% 175/201
12m -17.75% -8.16% 174/200
36m -20.58% -15.72% 129/190
YTD -13.94% -5.42% 175/201
max -0.59% -4.12% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB2
Rating_5

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji polskich uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 70% WIG + 20% MSCI World (USD) + 10% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w akcje (min. 60%) dopuszczone do obrotu na terytorium RP, państw należących do UE lub państw należących do OECD. Pozostałe aktywa Subfunduszu mogą być inwestowane w instrumenty dłużne, depozyty bankowe oraz jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 2,03 słaby
odchylenie standardowe 4,58% od 2,47% do 7,96% przeciętna zmienność
Sharpe'a -0,15 od -0,33 do 0,14 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę