Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Schroder Global Smaller Companies (EUR) UFK
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+7,27 EUR
+5,22 %
wycena na dzień 07.04.2020

Wyniki

stopa zwrotu
1m -14.34%
3m -28.32%
6m -20.79%
12m -20.51%
36m -19.00%
YTD -28.40%
max 22.46%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ (waluta)
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 100% S&P Developed SmallCap TR
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w akcje i podobne papiery wartościowe małych spółek z całego świata. Małe przedsiębiorstwa to spółki, które w momencie zakupu ich akcji stanowią dolne 30% rynkowej kapitalizacji każdego odpowiedniego rynku akcji. Fundusz może inwestować też bezpośrednio w chińskie akcje B oraz H, a także może inwestować mniej niż 30% swoich aktywów w chińskie akcje A za pośrednictwem Shanghai-Hong Kong Stock Connect i Shenzen-Hong Kong Stock Connect. Fundusz może stosować instrumenty pochodne w celu zmniejszenia ryzyka lub bardziej efektywnego zarządzania Funduszem.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 5,73% - -
Sharpe'a -0,08 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę