Aegon - Schroder Global Smaller Companies (EUR) UFK
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,21 EUR
+0,12 %
wycena na dzień 20.08.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m -2.63%
3m 1.17%
6m 0.68%
12m -6.78%
36m 15.71%
YTD 15.51%
max 51.50%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ (waluta)
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 100% S&P Developed SmallCap TR
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w akcje i podobne papiery wartościowe małych spółek z całego świata. Małe przedsiębiorstwa to spółki, które w momencie zakupu ich akcji stanowią dolne 30% rynkowej kapitalizacji każdego odpowiedniego rynku akcji. Fundusz może inwestować też bezpośrednio w chińskie akcje B oraz H, a także może inwestować mniej niż 30% swoich aktywów w chińskie akcje A za pośrednictwem Shanghai-Hong Kong Stock Connect i Shenzen-Hong Kong Stock Connect. Fundusz może stosować instrumenty pochodne w celu zmniejszenia ryzyka lub bardziej efektywnego zarządzania Funduszem.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 4,01% - -
Sharpe'a 0,16 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę