Aegon - JPMorgan US Technology (USD) UFK
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,08 USD
+1,51 %
wycena na dzień 11.10.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m 0.19%
3m -5.61%
6m 0.75%
12m 20.09%
36m 91.46%
YTD 30.90%
max 116.06%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji zagranicznych sektora technologicznego (waluta)
  • zasięg geograficzny inwestycji: USA
  • benchmark: 100% Russell 1000 Equal Weight Technology Index (TRN of 30% withholding tax)
  • polityka inwestycyjna: Fundusz dąży do zapewnienia długoterminowego wzrostu wartości kapitału. Fundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych) w kapitałowe papiery wartościowe spółek technologicznych, które mają swoją siedzibę lub prowadzą główną część swojej działalności gospodarczej w USA, przy czym fundusze może również inwestować w spółki kanadyjskie. Finansowe instrumenty pochodne mogą być stosowane w celach zabezpieczenia i efektywnego zarządzania portfelem.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 5,59% - -
Sharpe'a 0,31 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę