Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - JPMorgan US Technology (USD) UFK
kurs USD
Strzalka_spadek-01
-0,03 USD
-0,38 %
wycena na dzień 10.07.2020

Wyniki

stopa zwrotu
1m 9.19%
3m 40.25%
6m 28.10%
12m 36.82%
36m 127.91%
YTD 36.59%
max 214.86%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji zagranicznych sektora technologicznego (waluta)
  • zasięg geograficzny inwestycji: USA
  • benchmark: 100% Russell 1000 Equal Weight Technology Index (TRN of 30% withholding tax)
  • polityka inwestycyjna: Fundusz dąży do zapewnienia długoterminowego wzrostu wartości kapitału. Fundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych) w kapitałowe papiery wartościowe spółek technologicznych, które mają swoją siedzibę lub prowadzą główną część swojej działalności gospodarczej w USA, przy czym fundusze może również inwestować w spółki kanadyjskie. Finansowe instrumenty pochodne mogą być stosowane w celach zabezpieczenia i efektywnego zarządzania portfelem.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 6,72% - -
Sharpe'a 0,33 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę