Aegon - JPMorgan Global Balanced (EUR) UFK
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,42 EUR
-0,22 %
wycena na dzień 21.06.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m 2.39%
3m 2.86%
6m 9.78%
12m 1.85%
36m 12.64%
YTD 9.49%
max 21.71%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane zagraniczne zrównoważone (waluta)
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 50% J.P. Morgan Government Bond Index Global (TRG) + 45% MSCI World Index (TRN) + 5% MSCI Emerging Markets Index (RN)
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych), bezpośrednio albo za pośrednictwem finansowych instrumentów pochodnych, na całym świecie w kapitałowe papiery wartościowe i dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez rządy lub ich agencje.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 1,72% - -
Sharpe'a 0,16 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę