Aegon - JPMorgan Global Balanced (EUR) UFK
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,53 EUR
+0,28 %
wycena na dzień 22.10.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m -0.85%
3m -0.34%
6m 2.02%
12m 5.43%
36m 10.24%
YTD 9.72%
max 21.97%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane zagraniczne zrównoważone (waluta)
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 50% J.P. Morgan Government Bond Index Global (TRG) + 45% MSCI World Index (TRN) + 5% MSCI Emerging Markets Index (RN)
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych), bezpośrednio albo za pośrednictwem finansowych instrumentów pochodnych, na całym świecie w kapitałowe papiery wartościowe i dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez rządy lub ich agencje.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 1,72% - -
Sharpe'a 0,20 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę