Aegon - JPMorgan Europe Technology (EUR) UFK
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,12 EUR
-0,78 %
wycena na dzień 18.10.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m -1.04%
3m 2.56%
6m 4.68%
12m 12.41%
36m 47.62%
YTD 26.62%
max 100.53%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji zagranicznych sektora technologicznego (waluta)
  • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
  • benchmark: 100% MSCI Europe Investable Market Information Technology 10/40 Index (TRN)
  • polityka inwestycyjna: Celem inwestycyjnym funduszu jest zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości kapitału. Fundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych) w akcje sektora technologicznego spółek, które mają swoją siedzibę, lub prowadzą główną część swojej działalności gospodarczej w kraju europejskim. Fundusz może inwestować w aktywa denominowane w dowolnej walucie oraz może stosować instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia i efektywnego zarządzania portfelem.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 4,18% - -
Sharpe'a 0,28 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę