Aegon - Fidelity Global Financial Services (EUR) UFK
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,04 EUR
-0,12 %
wycena na dzień 18.10.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m 0.06%
3m 0.12%
6m 0.31%
12m 6.86%
36m 23.48%
YTD 16.49%
max 58.26%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji zagranicznych sektorowych pozostałe (waluta)
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 100% MSCI AC World Financials
  • polityka inwestycyjna: Celem inwestycyjnym funduszu jest zapewnienie inwestorom długoterminowego wzrostu kapitału. Cel ten jest realizowany przez inwestycje co najmniej 70% aktywów w akcje spółek na całym świecie, które są powiązane z sektorem usług finansowych dla konsumentów i przemysłu. Fundusz dodatkowo może inwestować w finansowe instrumenty pochodne, w celu zmniejszenia ryzyka lub kosztu, bądź w celu wygenerowania dodatkowego kapitału albo zysku, w tym w celach inwestycyjnych, zgodnie z profilem ryzyka funduszu.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 3,52% - -
Sharpe'a 0,21 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę