Aegon - Fidelity Global Financial Services (EUR) UFK
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,14 EUR
+0,45 %
wycena na dzień 13.06.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m 1.77%
3m 2.18%
6m 9.12%
12m -0.58%
36m 28.16%
YTD 12.53%
max 52.89%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji zagranicznych sektorowych pozostałe (waluta)
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 100% MSCI AC World Financials
  • polityka inwestycyjna: Celem inwestycyjnym funduszu jest zapewnienie inwestorom długoterminowego wzrostu kapitału. Cel ten jest realizowany przez inwestycje co najmniej 70% aktywów w akcje spółek na całym świecie, które są powiązane z sektorem usług finansowych dla konsumentów i przemysłu. Fundusz dodatkowo może inwestować w finansowe instrumenty pochodne, w celu zmniejszenia ryzyka lub kosztu, bądź w celu wygenerowania dodatkowego kapitału albo zysku, w tym w celach inwestycyjnych, zgodnie z profilem ryzyka funduszu.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 3,56% - -
Sharpe'a 0,17 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę