Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - BlackRock European Value (EUR) UFK
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,59 EUR
-1,05 %
wycena na dzień 03.07.2020

Wyniki

stopa zwrotu
1m -0.07%
3m 21.18%
6m -11.12%
12m -4.93%
36m -13.03%
YTD -10.69%
max 4.36%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych (waluta)
  • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
  • benchmark: 100% MSCI Europe Value NR
  • polityka inwestycyjna: Założeniem European Value Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Europie. Fundusz koncentruje się na spółkach, których wartość inwestycyjna wynika - według Doradcy Inwestycyjnego - z faktu, że ich wycena jest zaniżona.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 4,89% od 4,25% do 6,92% przeciętna zmienność
Sharpe'a -0,06 od -0,17 do 0,13 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę