Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Aegon MoneyMaxx Express (PLN Hedged) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,00 PLN
-0,36 %
wycena na dzień 03.04.2020

Wyniki

stopa zwrotu
1m -9.18%
3m -9.72%
6m -9.00%
12m -7.12%
36m -6.48%
YTD -9.51%
max 4.91%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • data uruchomienia funduszu: 21.03.2014 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 1,1 mln PLN (12.2019)
 • segment: absolutnej stopy zwrotu
 • grupa: absolutnej stopy zwrotu dłużne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% RMAX Index
 • polityka inwestycyjna: Fundusz dąży do osiągnięcia absolutnej stopy zwrotu, stosując dynamiczną alokację aktywów pomiędzy węgierskie i międzynarodowe instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego. Fundusz może posiadać zarówno rządowe papiery wartościowe i bony skarbowe emitowane przez rząd węgierski, a także obligacje wyemitowane przez Narodowy Bank Węgier, jak również bankowe i korporacyjne obligacje o niskim ryzyku, ale o wyższym dochodzie niż papiery rządowe. W portfelu funduszu mogą znajdować się także akcje notowane na giełdzie w Budapeszcie oraz na giełdach krajów OECD , jak również rządowe, bankowe i korporacyjne papiery dłużne emitowane w krajach OECD. Fundusz może stosować instrumenty pochodne w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 1,37% - -
Sharpe'a -0,20 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę