Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Aegon BondMaxx Total Return Bond (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,00 PLN
-0,01 %
wycena na dzień 08.07.2020

Wyniki

stopa zwrotu
1m 0.67%
3m 3.74%
6m -1.07%
12m 0.49%
36m 4.24%
YTD -0.95%
max 17.02%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • data uruchomienia funduszu: 21.03.2014 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 2,5 mln PLN (12.2019)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych europejskich uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa Środkowo-Wschodnia
 • benchmark: 100% RMAX Index + 1%
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje głównie na rynku obligacji w Regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Inwestycje funduszu koncentrują się przede wszystkim na obligacjach korporacyjnych i hipotecznych, jednak obligacje skarbowe w walutach obcych stanowią także potencjalne cele inwestycyjne. Papiery rządowe denominowane w forintach węgierskich utrzymywane są wyłącznie dla celów zarządzania płynnością. Fundusz może inwestować w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestujących na powyższych rynkach.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 1,00% od 0,67% do 1,51% niska zmienność
Sharpe'a -0,01 od -0,08 do 0,18 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę