Aegon - Aegon BondMaxx Total Return Bond (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,00 PLN
-0,00 %
wycena na dzień 16.10.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m -0.11%
3m 0.83%
6m 2.20%
12m 3.84%
36m 5.70%
YTD 3.66%
max 17.40%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • data uruchomienia funduszu: 21.03.2014 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 2,1 mln PLN (06.2019)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych europejskich uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa Środkowo-Wschodnia
 • benchmark: 100% RMAX Index + 1%
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje głównie na rynku obligacji w Regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Inwestycje funduszu koncentrują się przede wszystkim na obligacjach korporacyjnych i hipotecznych, jednak obligacje skarbowe w walutach obcych stanowią także potencjalne cele inwestycyjne. Papiery rządowe denominowane w forintach węgierskich utrzymywane są wyłącznie dla celów zarządzania płynnością. Fundusz może inwestować w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestujących na powyższych rynkach.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 0,32% od 0,32% do 1,45% -
Sharpe'a 0,11 od 0,04 do 0,17 -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę