Aegon - Aegon Bezpieczny Pieniężny (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 14.03.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.02% 0.01% 44/98
3m 0.08% 0.35% 74/90
6m 0.28% 0.79% 80/90
12m 0.66% 1.05% 64/88
36m 2.40% 5.71% 63/74
YTD 0.06% 0.18% 68/95
max 5.08% 10.98% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • data uruchomienia funduszu: 21.03.2014 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 57,3 mln PLN (12.2018)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: dłużne polskie uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 100% WIBID 1M Index
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje w papiery wartościowe o stałym dochodzie, emitowane lub gwarantowane przez rząd polski. W ograniczonym zakresie w skład portfela funduszu mogą wchodzić obligacje wyemitowane przez Unię Europejską (i jej instytucje), Europejski Bank Centralny lub Europejski Bank Inwestycyjny, jeśli zabezpieczenie jest wyrażone w złotych, a rating kredytowy jest co najmniej równy ratingowi Polski. Papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Polskę mogą być trzymane niezależnie od ratingu kredytowego do 100% wartości aktywów netto. Maksymalna dozwolona duracja funduszu wynosi pół roku, większość papierów wartościowych w portfelu musi posiadać maksymalny termin zapadalności 2 lata.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 7,22 bardzo słaby
odchylenie standardowe 0,02% od 0,02% do 0,78% niska zmienność
Sharpe'a -2,21 od -2,21 do 15,42 najgorszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę