Aegon - Aegon Bezpieczny Pieniężny (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 19.08.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.02% 0.24% 89/94
3m 0.18% 0.90% 92/94
6m 0.26% 1.23% 82/90
12m 0.60% 1.97% 76/83
36m 2.29% 5.87% 65/73
YTD 0.31% 1.41% 79/87
max 5.34% 12.34% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • data uruchomienia funduszu: 21.03.2014 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 67,9 mln PLN (06.2019)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: papierów dłużnych polskich uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 100% WIBID 1M Index
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje w papiery wartościowe o stałym dochodzie, emitowane lub gwarantowane przez rząd polski. W ograniczonym zakresie w skład portfela funduszu mogą wchodzić obligacje wyemitowane przez Unię Europejską (i jej instytucje), Europejski Bank Centralny lub Europejski Bank Inwestycyjny, jeśli zabezpieczenie jest wyrażone w złotych, a rating kredytowy jest co najmniej równy ratingowi Polski. Papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Polskę mogą być trzymane niezależnie od ratingu kredytowego do 100% wartości aktywów netto. Maksymalna dozwolona duracja funduszu wynosi pół roku, większość papierów wartościowych w portfelu musi posiadać maksymalny termin zapadalności 2 lata.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 6,74 bardzo słaby
odchylenie standardowe 0,02% od 0,02% do 0,61% niska zmienność
Sharpe'a -2,29 od -2,29 do 14,54 najgorszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę