Aegon - UniObligacje Aktywny (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,04 PLN
+0,03 %
wycena na dzień 21.03.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.28% -0.24% 60/113
3m 0.87% 0.63% 17/109
6m 3.78% 1.91% 1/107
12m 0.30% 1.66% 91/106
36m 4.43% 5.16% 66/103
YTD 0.40% 0.29% 20/111
max 15.32% 13.69% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: dłużne polskie papiery skarbowe długoterminowe
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje swoje aktywa w dłużne papiery wartościowe, listy zastawne oraz instrumenty rynku pieniężnego. Nie mniej niż 66% lokat stanowią instrumenty finansowe polskich emitentów. Aktywa funduszu lokowane są zarówno w obligacje i bony Skarbu Państwa, jak i w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,08 od -0,00 do 2,79 dobry
odchylenie standardowe 1,16% od 0,18% do 1,16% fundusz o największej zmienności jednostki
Sharpe'a 0,04 od -0,79 do 0,37 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę