Aegon - UniObligacje Aktywny (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,08 PLN
-0,05 %
wycena na dzień 18.01.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.80% 0.44% 5/89
3m 2.58% 1.02% 1/89
6m 2.37% 1.08% 6/86
12m 0.39% 1.23% 64/86
36m 5.53% 5.44% 48/77
YTD 0.09% 0.18% 57/89
max 14.97% 11.88% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: dłużne polskie uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje swoje aktywa w dłużne papiery wartościowe, listy zastawne oraz instrumenty rynku pieniężnego. Nie mniej niż 66% lokat stanowią instrumenty finansowe polskich emitentów. Aktywa funduszu lokowane są zarówno w obligacje i bony Skarbu Państwa, jak i w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,06 od -0,00 do 2,65 słaby
odchylenie standardowe 1,16% od 0,00% do 1,16% fundusz o największej zmienności jednostki
Sharpe'a 0,04 od -45,73 do 1,78 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę