Aegon - Generali Obligacje Aktywny (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,26 PLN
+0,16 %
wycena na dzień 19.02.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.85% 0.64% -/-
3m 0.65% 0.39% -/-
6m 1.26% 0.03% -/-
12m 5.18% 3.32% -/-
36m 12.21% 10.19% -/-
YTD 0.71% 0.32% -/-
max 21.78% 17.72% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje swoje aktywa w dłużne papiery wartościowe, listy zastawne oraz instrumenty rynku pieniężnego. Nie mniej niż 66% lokat stanowią instrumenty finansowe polskich emitentów. Aktywa funduszu lokowane są zarówno w obligacje i bony Skarbu Państwa, jak i w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,39 od -0,00 do 2,13 dobry
odchylenie standardowe 0,93% od 0,17% do 0,93% fundusz o największej zmienności jednostki
Sharpe'a 0,25 od -0,79 do 0,66 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę