Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Generali Obligacje Aktywny (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,24 PLN
+0,14 %
wycena na dzień 28.05.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.43% 0.54% 7/107
3m -1.68% 1.37% 99/107
6m 0.33% 2.45% 97/107
12m 5.97% 5.60% 25/105
36m 8.08% 10.24% 79/100
YTD 0.37% 2.54% 98/107
max 21.37% 20.33% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB1
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje swoje aktywa w dłużne papiery wartościowe, listy zastawne oraz instrumenty rynku pieniężnego. Nie mniej niż 66% lokat stanowią instrumenty finansowe polskich emitentów. Aktywa funduszu lokowane są zarówno w obligacje i bony Skarbu Państwa, jak i w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,83 bardzo słaby
odchylenie standardowe 1,15% od 0,18% do 1,29% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,07 od -0,62 do 0,70 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę