Aegon - UniAkcje Wzrostu (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,09 PLN
-0,09 %
wycena na dzień 25.06.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 4.43% 4.31% 111/212
3m -0.66% -1.58% 48/207
6m 2.80% 2.45% 70/203
12m -2.11% -1.75% 116/201
36m 21.97% 17.44% 62/184
YTD 4.87% 4.64% 79/203
max 17.39% 3.63% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji polskich uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Od 60% do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe oraz certyfikaty inwestycyjne. Pozostałe aktywa (max. 40%) mogą być inwestowane w obligacje i inne instrumenty finansowe.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,21 od -0,00 do 1,69 słaby
odchylenie standardowe 3,16% od 2,29% do 5,01% niska zmienność
Sharpe'a 0,08 od -0,17 do 0,25 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę