Aegon - UniAkcje Wzrostu (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,06 PLN
+0,06 %
wycena na dzień 21.03.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.19% 2.10% 104/213
3m 3.67% 4.33% 128/211
6m -1.00% 0.28% 139/210
12m -6.63% -6.19% 142/207
36m 17.31% 12.41% 44/191
YTD 5.08% 6.07% 132/211
max 17.63% 5.05% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB4
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji polskich uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Od 60% do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe oraz certyfikaty inwestycyjne. Pozostałe aktywa (max. 40%) mogą być inwestowane w obligacje i inne instrumenty finansowe.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,47 od -0,00 do 1,82 bardzo dobry
odchylenie standardowe 3,28% od 2,27% do 5,23% niska zmienność
Sharpe'a 0,14 od -0,16 do 0,28 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę