Aegon - UniAkcje Wzrostu (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,38 PLN
+0,37 %
wycena na dzień 14.11.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.38% 3.06% 148/208
3m 1.92% 2.92% 147/208
6m 0.67% 1.76% 138/208
12m 2.21% 0.98% 69/201
36m 7.03% 7.01% 112/190
YTD 2.85% 2.91% 74/201
max 15.13% 1.92% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji polskich uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Od 60% do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe oraz certyfikaty inwestycyjne. Pozostałe aktywa (max. 40%) mogą być inwestowane w obligacje i inne instrumenty finansowe.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,11 od -0,00 do 1,85 słaby
odchylenie standardowe 3,03% od 2,17% do 5,29% niska zmienność
Sharpe'a 0,02 od -0,21 do 0,24 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę