Aegon - UniAkcje Wzrostu (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,25 PLN
+0,24 %
wycena na dzień 21.06.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 3.96% 4.25% 138/212
3m -0.65% -1.41% 62/207
6m 2.99% 2.85% 89/203
12m -5.28% -3.05% 140/201
36m 21.42% 17.37% 61/184
YTD 4.39% 4.58% 91/203
max 16.86% 3.56% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji polskich uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Od 60% do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe oraz certyfikaty inwestycyjne. Pozostałe aktywa (max. 40%) mogą być inwestowane w obligacje i inne instrumenty finansowe.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,21 od -0,00 do 1,69 słaby
odchylenie standardowe 3,16% od 2,29% do 5,01% niska zmienność
Sharpe'a 0,08 od -0,17 do 0,25 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę