Aegon - Generali Akcje Wzrostu (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,62 PLN
+0,57 %
wycena na dzień 14.02.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.04% 0.10% 36/207
3m 3.85% 1.24% 43/207
6m 5.84% 4.20% 56/206
12m 3.43% -0.30% 42/199
36m -2.17% -5.35% 42/192
YTD 2.85% 1.79% 55/207
max 19.56% 3.18% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB4
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji polskich uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Od 60% do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe oraz certyfikaty inwestycyjne. Pozostałe aktywa (max. 40%) mogą być inwestowane w obligacje i inne instrumenty finansowe.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,28 od -0,00 do 1,52 dobry
odchylenie standardowe 2,71% od 2,01% do 4,90% niska zmienność
Sharpe'a -0,06 od -0,36 do 0,21 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę