Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Generali Akcje Wzrostu (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,23 PLN
+0,23 %
wycena na dzień 04.06.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 4.21% 4.97% -/-
3m 2.60% 0.37% -/-
6m -5.95% -9.70% -/-
12m -5.69% -9.56% -/-
36m -15.25% -20.11% -/-
YTD -7.51% -10.31% -/-
max 7.51% -9.08% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB4
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji polskich uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Od 60% do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe oraz certyfikaty inwestycyjne. Pozostałe aktywa (max. 40%) mogą być inwestowane w obligacje i inne instrumenty finansowe.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,60 - -
odchylenie standardowe 4,40% - -
Sharpe'a -0,11 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę