Aegon - Generali Akcje Wzrostu (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-1,57 PLN
-1,50 %
wycena na dzień 25.02.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.59% 0.18% 50/206
3m 4.99% 2.56% 46/206
6m 7.51% 5.77% 57/205
12m 4.87% 1.19% 45/198
36m -2.16% -5.45% 39/191
YTD 3.97% 2.65% 60/206
max 20.87% 4.06% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB4
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji polskich uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Od 60% do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe oraz certyfikaty inwestycyjne. Pozostałe aktywa (max. 40%) mogą być inwestowane w obligacje i inne instrumenty finansowe.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,28 od -0,00 do 1,52 dobry
odchylenie standardowe 2,71% od 2,01% do 4,90% niska zmienność
Sharpe'a -0,06 od -0,36 do 0,21 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę