Aegon - Skarbiec Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+1,15 PLN
+1,23 %
wycena na dzień 15.03.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 5.02% 3.72% 12/75
3m 9.56% 6.79% 2/73
6m 1.01% 0.25% 27/71
12m -4.10% -10.52% 13/67
36m 38.79% 9.35% 1/64
YTD 12.48% 9.90% 4/73
max 35.61% 3.91% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB5
Rating_zawieszony_v2

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji polskich małych i średnich spółek
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 90% mWIG40 + 10% WIBID 3M, pomniejszone o koszt wynagrodzenia stałego za zarządzanie
  • polityka inwestycyjna: Min. 66% aktywów funduszu będzie lokowane w akcje małych i średnich spółek na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej (min. 50% aktywów będzie lokowane w Polsce). Pozostała część aktywów będzie inwestowana w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, papiery dłużne, instrumenty pochodne i depozyty bankowe.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 2,11 od -0,00 do 2,11 najlepszy w grupie
odchylenie standardowe 3,49% od 2,81% do 4,60% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,23 od -0,14 do 0,27 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę