Aegon - Skarbiec Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,46 PLN
-0,49 %
wycena na dzień 17.06.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.48% 2.10% 64/70
3m -0.68% -1.30% 16/70
6m 7.49% 4.44% 11/68
12m -10.11% -10.39% 28/63
36m 37.60% 7.34% 1/60
YTD 10.35% 7.47% 11/68
max 33.05% 1.62% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB5
Rating_zawieszony_v2

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji polskich małych i średnich spółek
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 90% mWIG40 + 10% WIBID 3M, pomniejszone o koszt wynagrodzenia stałego za zarządzanie
  • polityka inwestycyjna: Min. 66% aktywów funduszu będzie lokowane w akcje małych i średnich spółek na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej (min. 50% aktywów będzie lokowane w Polsce). Pozostała część aktywów będzie inwestowana w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, papiery dłużne, instrumenty pochodne i depozyty bankowe.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 2,36 od -0,00 do 2,36 najlepszy w grupie
odchylenie standardowe 3,51% od 2,87% do 4,54% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,21 od -0,23 do 0,21 najlepszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę