Aegon - Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,64 PLN
+0,35 %
wycena na dzień 17.01.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.15% 0.59% 130/134
3m -0.95% 0.63% 110/134
6m -2.99% -1.33% 97/131
12m -5.04% -4.29% 90/131
36m 13.85% 7.85% 14/124
YTD 1.47% 1.01% 16/134
max 10.37% 5.61% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane polskie stabilnego wzrostu
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 30% WIBID 3M + 70% WIG20, pomniejszone o stałą opłatę za zarządzanie
  • polityka inwestycyjna: Co najmniej 50% aktywów funduszu lokowana jest w jednostki uczestnictwa innych funduszy zaklasyfikowanych do grupy papierów dłużnych lub rynku pieniężnego (66% udział instrumentów dłużnych w aktywach lub 75% udział tej kategorii w benchmarku). Nie więcej niż 50% portfela stanowić mogą inwestycje w fundusze akcyjne. Do 25% aktywów może być lokowana bezpośrednio na rynku akcji, a dopełnienie portfela stanowią papiery dłużne i instrumenty rynku pieniężnego.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,56 od -0,00 do 2,13 dobry
odchylenie standardowe 1,70% od 0,46% do 2,22% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,08 od -0,38 do 0,28 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę