Aegon - Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,09 PLN
+0,05 %
wycena na dzień 15.03.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.16% 0.19% 51/134
3m 1.77% 1.32% 32/134
6m -0.55% 0.20% 100/134
12m -3.08% -2.41% 97/131
36m 13.28% 6.38% 14/125
YTD 2.91% 1.75% 17/134
max 11.93% 6.39% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane polskie stabilnego wzrostu
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 30% WIBID 3M + 70% WIG20, pomniejszone o stałą opłatę za zarządzanie
  • polityka inwestycyjna: Co najmniej 50% aktywów funduszu lokowana jest w jednostki uczestnictwa innych funduszy zaklasyfikowanych do grupy papierów dłużnych lub rynku pieniężnego (66% udział instrumentów dłużnych w aktywach lub 75% udział tej kategorii w benchmarku). Nie więcej niż 50% portfela stanowić mogą inwestycje w fundusze akcyjne. Do 25% aktywów może być lokowana bezpośrednio na rynku akcji, a dopełnienie portfela stanowią papiery dłużne i instrumenty rynku pieniężnego.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,95 od -0,00 do 1,72 bardzo dobry
odchylenie standardowe 1,60% od 0,44% do 2,20% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,18 od -0,37 do 0,36 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę