Aegon - Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,13 PLN
-0,07 %
wycena na dzień 17.06.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.00% 1.51% 97/127
3m 0.20% 0.41% 74/127
6m 1.98% 1.74% 43/126
12m -2.48% -1.07% 101/124
36m 12.40% 8.00% 29/118
YTD 3.11% 2.17% 31/126
max 12.16% 6.82% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane polskie stabilnego wzrostu
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 30% WIBID 3M + 70% WIG20, pomniejszone o stałą opłatę za zarządzanie
  • polityka inwestycyjna: Co najmniej 50% aktywów funduszu lokowana jest w jednostki uczestnictwa innych funduszy zaklasyfikowanych do grupy papierów dłużnych lub rynku pieniężnego (66% udział instrumentów dłużnych w aktywach lub 75% udział tej kategorii w benchmarku). Nie więcej niż 50% portfela stanowić mogą inwestycje w fundusze akcyjne. Do 25% aktywów może być lokowana bezpośrednio na rynku akcji, a dopełnienie portfela stanowią papiery dłużne i instrumenty rynku pieniężnego.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,61 od -0,00 do 1,89 dobry
odchylenie standardowe 1,56% od 0,43% do 1,83% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,11 od -0,42 do 0,33 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę