Aegon - Quercus Ochrony Kapitału (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,02 PLN
+0,01 %
wycena na dzień 05.12.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.21% 0.23% 25/47
3m 0.56% 0.58% 26/47
6m 1.09% 1.34% 24/47
12m 2.26% 2.90% 27/46
36m 6.97% 6.76% 21/43
YTD 2.09% 2.83% 27/46
max 14.83% 14.37% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: papierów dłużnych polskich korporacyjnych
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Fundusz z ochroną kapitału. Dąży do tego, aby wartość jednostki uczestnictwa na koniec danego roku kalendarzowego była nie niższa niż 100% jej wartości z końca roku poprzedniego. W tym celu udział akcji waha się pomiędzy 0% a 20% wartości portfela. Od 0% do 20% aktywów jest inwestowane w polskie akcje i od 0% do 20% w akcje zagraniczne (łącznie polskie i zagraniczne akcje nie mogą przekroczyć 20% wartości portfela).

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,14 od -0,00 do 4,59 dobry
odchylenie standardowe 0,04% od 0,03% do 0,83% niska zmienność
Sharpe'a 1,79 od -0,07 do 2,42 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę