Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Quercus Ochrony Kapitału (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,02 PLN
-0,01 %
wycena na dzień 09.07.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.29% 0.21% 26/47
3m 0.90% 2.27% 43/47
6m 0.80% -0.51% 10/47
12m 1.97% 0.89% 13/47
36m 6.60% 4.92% 8/44
YTD 0.89% -0.31% 12/47
max 16.04% 14.32% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB4
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: papierów dłużnych polskich korporacyjnych
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Fundusz z ochroną kapitału. Dąży do tego, aby wartość jednostki uczestnictwa na koniec danego roku kalendarzowego była nie niższa niż 100% jej wartości z końca roku poprzedniego. W tym celu udział akcji waha się pomiędzy 0% a 20% wartości portfela. Od 0% do 20% aktywów jest inwestowane w polskie akcje i od 0% do 20% w akcje zagraniczne (łącznie polskie i zagraniczne akcje nie mogą przekroczyć 20% wartości portfela).

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,39 od -0,00 do 3,11 bardzo dobry
odchylenie standardowe 0,10% od 0,10% do 1,47% fundusz o najmniejszej zmienności jednostki
Sharpe'a 0,62 od -0,14 do 0,94 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę