Aegon - Quercus Ochrony Kapitału (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 23.01.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.24% 0.41% 39/47
3m 0.58% 0.91% 35/47
6m 1.16% 1.47% 35/47
12m 2.28% 3.05% 36/46
36m 7.01% 7.11% 30/43
YTD 0.18% 0.31% 38/47
max 15.22% 15.02% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: papierów dłużnych polskich korporacyjnych
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Fundusz z ochroną kapitału. Dąży do tego, aby wartość jednostki uczestnictwa na koniec danego roku kalendarzowego była nie niższa niż 100% jej wartości z końca roku poprzedniego. W tym celu udział akcji waha się pomiędzy 0% a 20% wartości portfela. Od 0% do 20% aktywów jest inwestowane w polskie akcje i od 0% do 20% w akcje zagraniczne (łącznie polskie i zagraniczne akcje nie mogą przekroczyć 20% wartości portfela).

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,15 od -0,00 do 4,68 słaby
odchylenie standardowe 0,04% od 0,03% do 0,83% niska zmienność
Sharpe'a 1,82 od -0,06 do 2,18 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę