Aegon - PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,24 PLN
+0,62 %
wycena na dzień 24.06.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.65% 2.06% 25/70
3m -2.62% -1.91% 35/70
6m 2.82% 7.92% 64/68
12m -16.17% -7.40% 61/64
36m -15.78% 9.24% 57/60
YTD 2.87% 7.66% 62/68
max -25.64% 1.80% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB1
Rating_zawieszony_v2

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji polskich małych i średnich spółek
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 70% mWIG40 + 20% sWIG80 + 10% WIBID 3M
  • polityka inwestycyjna: Od 70% do 100% aktywów funduszu stanowić będą akcje emitowane przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., które nie wchodzą w skład indeksu WIG20 oraz kwitów depozytowych wyemitowanych na podstawie akcji takich spółek. Pozostała część aktywów lokowana będzie w krótkoterminowe papiery dłużne oraz instrumenty rynku pieniężnego. Do 10% lokat mogą stanowić tytuły uczestnictwa polskich jak i zagranicznych funduszy.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 2,36 bardzo słaby
odchylenie standardowe 3,37% od 2,87% do 4,54% przeciętna zmienność
Sharpe'a -0,23 od -0,23 do 0,21 najgorszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę