Aegon - PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 20.03.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 3.37% 3.93% 38/75
3m 4.62% 9.42% 69/73
6m -5.45% -0.25% 68/71
12m -20.89% -8.94% 64/67
36m -15.51% 8.52% 61/64
YTD 6.06% 10.20% 69/73
max -23.34% 4.20% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB1
Rating_zawieszony_v2

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji polskich małych i średnich spółek
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 70% mWIG40 + 20% sWIG80 + 10% WIBID 3M
  • polityka inwestycyjna: Od 70% do 100% aktywów funduszu stanowić będą akcje emitowane przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., które nie wchodzą w skład indeksu WIG20 oraz kwitów depozytowych wyemitowanych na podstawie akcji takich spółek. Pozostała część aktywów lokowana będzie w krótkoterminowe papiery dłużne oraz instrumenty rynku pieniężnego. Do 10% lokat mogą stanowić tytuły uczestnictwa polskich jak i zagranicznych funduszy.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 2,11 najgorszy w grupie
odchylenie standardowe 3,62% od 2,81% do 4,60% wysoka zmienność
Sharpe'a -0,14 od -0,14 do 0,27 najgorszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę