Aegon - PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,70 PLN
-1,85 %
wycena na dzień 25.02.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.31% 1.91% 62/66
3m 7.09% 10.52% 53/66
6m 6.13% 11.63% 59/65
12m 1.58% 10.12% 60/65
36m -35.12% -8.20% 55/58
YTD 3.22% 6.59% 63/66
max -24.76% 10.64% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB1
Rating_zawieszony_v2

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji polskich małych i średnich spółek
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 70% mWIG40 + 20% sWIG80 + 10% WIBID 3M
  • polityka inwestycyjna: Od 70% do 100% aktywów funduszu stanowić będą akcje emitowane przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., które nie wchodzą w skład indeksu WIG20 oraz kwitów depozytowych wyemitowanych na podstawie akcji takich spółek. Pozostała część aktywów lokowana będzie w krótkoterminowe papiery dłużne oraz instrumenty rynku pieniężnego. Do 10% lokat mogą stanowić tytuły uczestnictwa polskich jak i zagranicznych funduszy.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 2,50 bardzo słaby
odchylenie standardowe 2,89% od 2,50% do 3,93% przeciętna zmienność
Sharpe'a -0,41 od -0,41 do 0,19 najgorszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę