Aegon - PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,10 PLN
-0,27 %
wycena na dzień 22.08.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -5.57% -4.09% 56/67
3m -2.72% -0.84% 57/67
6m -4.79% -1.87% 38/67
12m -18.56% -9.83% 60/63
36m -27.87% -4.37% 55/58
YTD -2.18% 4.68% 60/65
max -29.30% -1.02% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB1
Rating_zawieszony_v2

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji polskich małych i średnich spółek
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 70% mWIG40 + 20% sWIG80 + 10% WIBID 3M
  • polityka inwestycyjna: Od 70% do 100% aktywów funduszu stanowić będą akcje emitowane przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., które nie wchodzą w skład indeksu WIG20 oraz kwitów depozytowych wyemitowanych na podstawie akcji takich spółek. Pozostała część aktywów lokowana będzie w krótkoterminowe papiery dłużne oraz instrumenty rynku pieniężnego. Do 10% lokat mogą stanowić tytuły uczestnictwa polskich jak i zagranicznych funduszy.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 2,18 najgorszy w grupie
odchylenie standardowe 3,27% od 2,71% do 4,40% przeciętna zmienność
Sharpe'a -0,24 od -0,24 do 0,22 najgorszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę