Aegon - Aviva Investors Zrównoważony (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,76 PLN
+0,62 %
wycena na dzień 15.03.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.60% 0.27% 14/83
3m 1.62% 2.03% 47/83
6m 1.08% 0.89% 35/81
12m -3.71% -3.06% 44/78
36m 5.77% 12.86% 65/75
YTD 2.57% 3.01% 45/83
max 2.86% 9.72% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB2
Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane polskie zrównoważone
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 50% WIG + 50% Citigroup Poland GBI 1 to 5 Year Local Terms
  • polityka inwestycyjna: Od 40% do 60% aktywów Subfunduszu inwestowane jest w akcje renomowanych polskich spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz od 20% do 60% w papiery dłużne i instrumenty rynku pieniężnego

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,00 bardzo słaby
odchylenie standardowe 1,87% od 1,40% do 3,14% niska zmienność
Sharpe'a 0,04 od -0,07 do 0,34 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę