Aegon - Aviva Investors Polskich Akcji (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,03 PLN
-0,01 %
wycena na dzień 22.08.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -6.87% -6.21% 148/210
3m -0.24% -0.31% 92/210
6m -4.09% -4.85% 96/203
12m -5.63% -8.20% 54/199
36m 3.76% 4.96% 131/190
YTD 0.43% -0.43% 72/201
max 1.28% -1.39% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji polskich uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 90% WIG + 10% FTSE PLN 1 Month Eurodeposit Local Currency
  • polityka inwestycyjna: Aktywa Funduszu inwestowane są od 60% do 100% w akcje renomowanych polskich spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,04 od -0,00 do 1,76 słaby
odchylenie standardowe 3,24% od 2,21% do 5,14% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,09 od -0,15 do 0,29 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę