Aegon - Aviva Investors Polskich Akcji (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,36 PLN
-0,08 %
wycena na dzień 17.01.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.24% 0.67% 40/216
3m 2.25% 0.64% 62/216
6m -0.94% -3.61% 73/213
12m -13.72% -14.67% 99/212
36m 16.89% 16.95% 107/196
YTD 2.73% 2.83% 103/216
max 3.60% 1.83% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji polskich uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 90% WIG + 10% Citigroup PLN 1 Month Eurodeposit Local Currency
  • polityka inwestycyjna: Aktywa Funduszu inwestowane są od 60% do 100% w akcje renomowanych polskich spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,06 od -0,00 do 2,04 słaby
odchylenie standardowe 3,40% od 2,34% do 5,53% niska zmienność
Sharpe'a 0,04 od -0,19 do 0,23 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę