Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Aviva Investors Polskich Akcji (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+1,16 PLN
+0,26 %
wycena na dzień 09.07.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.27% 1.28% 135/201
3m 21.20% 18.85% 57/201
6m -2.62% -5.85% 73/201
12m -4.27% -8.74% 61/200
36m -12.00% -15.89% 57/190
YTD -2.45% -5.61% 75/201
max 3.04% -4.32% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB4
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji polskich uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 90% WIG + 10% FTSE PLN 3 Month Eurodeposit Local Currency
  • polityka inwestycyjna: Aktywa Funduszu inwestowane są od 60% do 100% w akcje renomowanych polskich spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,36 od -0,00 do 2,03 dobry
odchylenie standardowe 4,91% od 2,47% do 7,96% wysoka zmienność
Sharpe'a -0,09 od -0,33 do 0,14 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę