Aegon - Aviva Investors Polskich Akcji (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-1,17 PLN
-0,26 %
wycena na dzień 14.06.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.04% 2.25% 116/212
3m -0.28% -0.92% 62/207
6m 3.36% 2.25% 41/203
12m -3.95% -6.64% 52/201
36m 12.53% 13.81% 114/184
YTD 3.93% 3.41% 60/203
max 4.81% 2.41% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji polskich uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 90% WIG + 10% FTSE PLN 1 Month Eurodeposit Local Currency
  • polityka inwestycyjna: Aktywa Funduszu inwestowane są od 60% do 100% w akcje renomowanych polskich spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,02 od -0,00 do 1,69 słaby
odchylenie standardowe 3,27% od 2,29% do 5,01% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,06 od -0,17 do 0,25 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę