Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Aviva Investors Polskich Akcji (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-1,20 PLN
-0,32 %
wycena na dzień 08.04.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -17.08% -16.48% 128/206
3m -26.12% -25.57% 119/206
6m -20.96% -21.48% 83/205
12m -26.95% -27.47% 87/201
36m -29.89% -30.44% 81/191
YTD -24.68% -24.42% 113/206
max -20.44% -23.39% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji polskich uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 90% WIG + 10% FTSE PLN 1 Month Eurodeposit Local Currency
  • polityka inwestycyjna: Aktywa Funduszu inwestowane są od 60% do 100% w akcje renomowanych polskich spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,26 od -0,00 do 1,84 dobry
odchylenie standardowe 4,08% od 2,34% do 7,83% przeciętna zmienność
Sharpe'a -0,24 od -0,48 do 0,04 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę