Aegon - Aviva Investors Polskich Akcji (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-2,76 PLN
-0,61 %
wycena na dzień 21.11.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.99% 2.49% 40/209
3m 4.55% 3.13% 46/208
6m 3.57% 2.13% 41/208
12m 7.65% 3.79% 24/201
36m 8.90% 8.76% 109/191
YTD 4.97% 2.45% 49/201
max 5.86% 1.46% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji polskich uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 90% WIG + 10% FTSE PLN 1 Month Eurodeposit Local Currency
  • polityka inwestycyjna: Aktywa Funduszu inwestowane są od 60% do 100% w akcje renomowanych polskich spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,85 słaby
odchylenie standardowe 3,24% od 2,17% do 5,29% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,01 od -0,21 do 0,24 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę