Aegon - Santander Prestiż Akcji Polskich (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-3,48 PLN
-0,25 %
wycena na dzień 13.02.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.02% 0.10% 112/207
3m 2.47% 1.24% 65/207
6m 4.14% 4.20% 78/206
12m 0.72% -0.30% 84/199
36m -2.91% -5.35% 53/192
YTD 1.89% 1.79% 91/207
max 22.95% 3.18% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB4
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji polskich uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 95% WIG + 5% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Subfundusz akcji lokujący co najmniej 66% swoich aktywów w akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze. Subfundusz jest funduszem rynku krajowego i lokuje co najmniej 66% swoich aktywów w aktywa krajowe. Inwestycje Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego mogą stanowić nie więcej niż 34% aktywów.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,28 od -0,00 do 1,52 dobry
odchylenie standardowe 2,84% od 2,01% do 4,90% niska zmienność
Sharpe'a -0,05 od -0,36 do 0,21 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę