Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Santander Prestiż Akcji Polskich (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+22,87 PLN
+1,87 %
wycena na dzień 02.07.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 5.90% 3.80% 26/203
3m 25.38% 22.26% 60/203
6m -10.99% -7.76% 131/203
12m -13.81% -10.26% 109/202
36m -18.05% -18.42% 70/192
YTD -11.10% -7.73% 131/203
max 7.27% -6.47% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji polskich uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 95% WIG + 5% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Subfundusz akcji lokujący co najmniej 66% swoich aktywów w akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze. Subfundusz jest funduszem rynku krajowego i lokuje co najmniej 66% swoich aktywów w aktywa krajowe. Inwestycje Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego mogą stanowić nie więcej niż 34% aktywów.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 2,00 słaby
odchylenie standardowe 5,03% - -
Sharpe'a -0,11 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę