Aegon - PZU Zrównoważony (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,09 PLN
-0,13 %
wycena na dzień 17.01.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.77% 0.73% 37/83
3m 2.10% 1.53% 25/81
6m -2.27% -1.20% 55/79
12m -13.96% -6.53% 76/78
36m 10.98% 15.44% 50/75
YTD 1.80% 1.70% 17/83
max -7.50% 5.81% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB1
Rating_zawieszony_v2

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane polskie zrównoważone
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 50% WIG + 50% Treasury BondSpot Poland
  • polityka inwestycyjna: Fundusz lokuje aktywa przede wszystkim w akcje spółek, dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Całkowita wartość inwestycji w akcje spółek waha się w zakresie od 30% do 70% aktywów.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,16 bardzo słaby
odchylenie standardowe 2,83% od 1,37% do 3,34% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,01 od -0,12 do 0,25 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę