Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - PZU Zrównoważony (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 10.07.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.66% 1.81% 48/84
3m 8.05% 11.15% 69/83
6m -7.81% -1.80% 78/83
12m -8.85% -1.52% 71/82
36m -19.82% -1.70% 70/74
YTD -7.31% -0.98% 72/83
max -14.64% 7.43% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB1
Rating_zawieszony_v2

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane polskie zrównoważone
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 50% WIG + 50% Treasury BondSpot Poland
  • polityka inwestycyjna: Fundusz lokuje aktywa przede wszystkim w akcje spółek, dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Całkowita wartość inwestycji w akcje spółek waha się w zakresie od 30% do 70% aktywów.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,69 bardzo słaby
odchylenie standardowe 2,97% od 2,01% do 4,00% przeciętna zmienność
Sharpe'a -0,25 od -0,28 do 0,24 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę