Aegon - Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,50 PLN
+0,36 %
wycena na dzień 17.06.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 15.04% 4.34% 2/92
3m 17.00% 4.60% 2/92
6m 36.65% 13.61% 3/89
12m 11.23% 1.75% 4/86
36m 107.90% 36.74% 1/63
YTD 44.99% 19.52% 2/89
max 141.74% 65.05% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB5
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 100% MSCI World (USD), pomniejszone o koszt wynagrodzenia stałego za zarządzanie
  • polityka inwestycyjna: Co najmniej 66% aktywów funduszu jest lokowane w udziałowe papiery wartościowe, w tym głównie akcje spółek wzrostowych: działających w branżach o wyróżniających się perspektywach wzrostu, mających potencjał wzrostu przychodów oraz zysków w porównaniu do średniej z własnej branży oraz do szerokiego rynku, generujących zwroty na zainwestowanym kapitale oraz przepływy pieniężne pozwalające na finansowanie rozwoju.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 1,29 od -0,00 do 1,30 bardzo dobry
odchylenie standardowe 5,16% od 1,89% do 11,94% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,33 od -0,40 do 0,33 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę