Aegon - Aviva Investors Nowych Spółek (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+1,43 PLN
+0,97 %
wycena na dzień 15.03.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.27% 0.55% 124/211
3m 2.73% 2.44% 78/211
6m -6.11% -0.55% 201/210
12m -13.68% -8.80% 183/207
36m -4.17% 12.56% 177/191
YTD 5.73% 4.74% 53/211
max -2.27% 6.25% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB1
Rating_zawieszony_v2

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji polskich uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 90% WIG + 10% Citigroup PLN 1 Month Eurodeposit Local Currency
  • polityka inwestycyjna: Subfundusz lokuje od 60% do 100% aktywów w polskie akcje oraz instrumenty finansowe o podobnym poziomie ryzyka. Subfundusz dąży do tego, by min. połowę portfela akcyjnego stanowiły akcje spółek notowanych na Rynkach Zorganizowanych krócej niż 36 miesięcy, licząc do dnia ich nabycia przez Subfundusz. Do 40% aktywów lokuje w bezpieczne instrumenty, takie jak: obligacje i bony skarbowe.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,82 bardzo słaby
odchylenie standardowe 2,98% od 2,27% do 5,23% niska zmienność
Sharpe'a -0,05 od -0,16 do 0,28 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę