Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Aviva Investors Małych Spółek (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+1,29 PLN
+1,16 %
wycena na dzień 26.03.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -24.44% -23.79% 41/66
3m -21.33% -21.25% 28/66
6m -17.92% -18.10% 31/65
12m -17.39% -21.59% 13/65
36m -40.59% -32.71% 44/58
YTD -21.39% -21.60% 28/66
max -27.92% -12.65% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB1
Rating_2

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji polskich małych i średnich spółek
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 90% sWIG80 + 10% FTSE PLN 1 Month Eurodeposit Local Currency
  • polityka inwestycyjna: Subfundusz lokuje od 60% do 100% aktywów w polskie akcje oraz w inne instrumenty finansowe o podobnym poziomie ryzyka inwestycyjnego. Subfundusz dąży do tego, aby minimum połowę wartości portfela akcji Subfunduszu stanowiły akcje mniejszych spółek, których wartość rynkowa (kapitalizacja) jest nie większa niż 2,5 mld zł. Do 40% aktywów inwestuje w bezpieczne instrumenty, takie jak: obligacje i bony skarbowe.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 2,62 bardzo słaby
odchylenie standardowe 3,34% od 2,73% do 4,04% wysoka zmienność
Sharpe'a -0,30 od -0,49 do 0,10 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę