Aegon - Santander Akcji Tureckich (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,32 PLN
-1,20 %
wycena na dzień 13.06.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m 7.94%
3m -13.34%
6m -1.72%
12m -10.84%
36m -32.90%
YTD -1.13%
max -30.33%

Oceny Analiz Online

Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji tureckich
  • zasięg geograficzny inwestycji: Turcja
  • benchmark: 90% BIST 100 + 10% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Subfundusz jest regionalnym subfunduszem akcji rynku tureckiego i lokuje swoje aktywa w akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze wyemitowane przez podmioty z siedzibą na terytorium Turcji. Nie więcej niż 34% swoich aktywów subfundusz może inwestować w lokaty inne niż wskazane powyżej.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 7,05% - -
Sharpe'a -0,15 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę