Aegon - Santander Akcji Tureckich (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,51 PLN
-1,71 %
wycena na dzień 19.08.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m -2.50%
3m 18.68%
6m -6.16%
12m 17.53%
36m -24.61%
YTD 10.09%
max -22.43%

Oceny Analiz Online

Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji tureckich
  • zasięg geograficzny inwestycji: Turcja
  • benchmark: 90% BIST 100 + 10% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Subfundusz jest regionalnym subfunduszem akcji rynku tureckiego i lokuje swoje aktywa w akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze wyemitowane przez podmioty z siedzibą na terytorium Turcji. Nie więcej niż 34% swoich aktywów subfundusz może inwestować w lokaty inne niż wskazane powyżej.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 7,36% - -
Sharpe'a -0,06 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę