Aegon - UniKorona Dochodowy (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,08 PLN
-0,04 %
wycena na dzień 23.08.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.56% 0.25% 8/94
3m 1.76% 0.91% 5/94
6m 2.25% 1.22% 5/90
12m 3.98% 1.99% 5/83
36m 9.34% 5.88% 5/73
YTD 2.78% 1.41% 5/87
max 96.42% 73.99% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB4
Rating_5

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: papierów dłużnych polskich uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 100% WIBID 3M
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje swoje aktywa w instrumenty rynku pieniężnego, takie jak bony skarbowe, krótkoterminowe lokaty bankowe oraz dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu nieprzekraczającym roku, charakteryzujące się wysokim bezpieczeństwem oraz niskimi wahaniami wartości. Udział instrumentów finansowych rynku pieniężnego w aktywach subfunduszu może sięgać 100%, przy czym nie powinien być niższy niż 70% wartości aktywów.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 2,13 od -0,00 do 6,74 bardzo dobry
odchylenie standardowe 0,28% od 0,02% do 0,61% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,50 od -2,29 do 14,54 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę