Aegon - UniKorona Dochodowy (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,16 PLN
+0,07 %
wycena na dzień 14.11.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.14% 0.17% 54/91
3m 0.63% 0.52% 27/91
6m 2.35% 1.44% 6/91
12m 3.82% 2.28% 7/83
36m 9.76% 6.46% 6/73
YTD 3.33% 1.93% 6/87
max 97.48% 74.88% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB4
Rating_5

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: papierów dłużnych polskich uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 100% WIBID 3M
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje swoje aktywa w instrumenty rynku pieniężnego, takie jak bony skarbowe, krótkoterminowe lokaty bankowe oraz dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu nieprzekraczającym roku, charakteryzujące się wysokim bezpieczeństwem oraz niskimi wahaniami wartości. Udział instrumentów finansowych rynku pieniężnego w aktywach subfunduszu może sięgać 100%, przy czym nie powinien być niższy niż 70% wartości aktywów.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 2,11 od -0,00 do 6,76 bardzo dobry
odchylenie standardowe 0,27% od 0,02% do 0,55% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,51 od -2,26 do 15,05 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę