Aegon - Generali Korona Dochodowy (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 25.02.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.55% 0.29% 4/97
3m 1.01% 0.58% 9/97
6m 1.75% 1.12% 9/91
12m 4.01% 2.37% 6/87
36m 10.24% 6.74% 6/76
YTD 0.79% 0.46% 5/97
max 99.73% 75.94% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB4
Rating_5

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: papierów dłużnych polskich uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 100% WIBID 3M
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje swoje aktywa w instrumenty rynku pieniężnego, takie jak bony skarbowe, krótkoterminowe lokaty bankowe oraz dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu nieprzekraczającym roku, charakteryzujące się wysokim bezpieczeństwem oraz niskimi wahaniami wartości. Udział instrumentów finansowych rynku pieniężnego w aktywach subfunduszu może sięgać 100%, przy czym nie powinien być niższy niż 70% wartości aktywów.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 2,32 od -0,00 do 7,65 bardzo dobry
odchylenie standardowe 0,25% od 0,02% do 0,48% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,61 od -2,54 do 14,88 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę