Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Generali Korona Dochodowy (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,14 PLN
+0,06 %
wycena na dzień 04.06.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.92% 0.70% 16/97
3m -0.83% -0.05% 72/96
6m 0.18% 0.49% 50/96
12m 2.45% 1.85% 20/90
36m 7.97% 5.53% 9/77
YTD 0.01% 0.39% 51/96
max 98.19% 75.82% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB4
Rating_5

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: papierów dłużnych polskich uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 100% WIBID 3M
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje swoje aktywa w instrumenty rynku pieniężnego, takie jak bony skarbowe, krótkoterminowe lokaty bankowe oraz dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu nieprzekraczającym roku, charakteryzujące się wysokim bezpieczeństwem oraz niskimi wahaniami wartości. Udział instrumentów finansowych rynku pieniężnego w aktywach subfunduszu może sięgać 100%, przy czym nie powinien być niższy niż 70% wartości aktywów.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,81 od -0,00 do 4,53 dobry
odchylenie standardowe 0,52% od 0,02% do 0,65% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,18 od -2,26 do 15,79 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę