Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Schroder Frontier Markets Equity (PLN Hedged) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-2,03 PLN
-0,58 %
wycena na dzień 10.07.2020

Wyniki

stopa zwrotu
1m -0.01%
3m 11.57%
6m -17.43%
12m -19.52%
36m -21.59%
YTD -17.24%
max 4.70%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji globalnych rynków wschodzących
  • zasięg geograficzny inwestycji: Emerging Markets
  • benchmark: 100% MSCI Frontier Markets
  • polityka inwestycyjna: Fundusz będzie inwestował głównie w zbywalne udziałowe papiery wartościowe spółek zarejestrowany w krajach zaliczanych do rynków granicznych i/lub prowadzących podstawową działalność w krajach rynków granicznych, o zróżnicowanej kapitalizacji rynkowej. Fundusz może również inwestować w inne rodzaje zbywalnych papierów wartościowych, w tym instrumenty kapitałowe i instrumenty o stałej stopie dochodu emitentów z całego świata. Fundusz zwykle angażuje się w 50 - 70 spółek.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 5,40% od 4,10% do 5,87% wysoka zmienność
Sharpe'a -0,12 od -0,18 do 0,09 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę