Aegon - Schroder Frontier Markets Equity (PLN Hedged) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+2,02 PLN
+0,48 %
wycena na dzień 20.08.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m -2.31%
3m 4.99%
6m 3.72%
12m 2.06%
36m 11.95%
YTD 12.18%
max 26.43%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji globalnych rynków wschodzących
  • zasięg geograficzny inwestycji: Emerging Markets
  • benchmark: 100% MSCI Frontier Markets
  • polityka inwestycyjna: Fundusz będzie inwestował głównie w zbywalne udziałowe papiery wartościowe spółek zarejestrowany w krajach zaliczanych do rynków granicznych i/lub prowadzących podstawową działalność w krajach rynków granicznych, o zróżnicowanej kapitalizacji rynkowej. Fundusz może również inwestować w inne rodzaje zbywalnych papierów wartościowych, w tym instrumenty kapitałowe i instrumenty o stałej stopie dochodu emitentów z całego świata. Fundusz zwykle angażuje się w 50 - 70 spółek.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 3,52% od 2,58% do 4,00% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,09 od -0,01 do 0,26 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę