Aegon - Schroder Frontier Markets Equity (PLN Hedged) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-3,31 PLN
-0,78 %
wycena na dzień 17.06.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m 3.11%
3m 1.97%
6m 8.34%
12m -6.11%
36m 13.72%
YTD 11.44%
max 25.60%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji globalnych rynków wschodzących
  • zasięg geograficzny inwestycji: Emerging Markets
  • benchmark: 100% MSCI Frontier Markets
  • polityka inwestycyjna: Fundusz będzie inwestował głównie w zbywalne udziałowe papiery wartościowe spółek zarejestrowany w krajach zaliczanych do rynków granicznych i/lub prowadzących podstawową działalność w krajach rynków granicznych, o zróżnicowanej kapitalizacji rynkowej. Fundusz może również inwestować w inne rodzaje zbywalnych papierów wartościowych, w tym instrumenty kapitałowe i instrumenty o stałej stopie dochodu emitentów z całego świata. Fundusz zwykle angażuje się w 50 - 70 spółek.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 3,55% od 2,72% do 3,93% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,09 od -0,03 do 0,27 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę