Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Schroder Asian Convertible Bond (PLN Hedged) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+2,11 PLN
+0,42 %
wycena na dzień 09.04.2020

Wyniki

stopa zwrotu
1m -8.48%
3m -11.04%
6m -6.09%
12m -10.50%
36m -5.03%
YTD -9.87%
max 14.59%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
  • zasięg geograficzny inwestycji: Azja bez Japonii
  • benchmark: 100% Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond Index
  • polityka inwestycyjna: Aktywa subfunduszu głównie inwestowane są w portfel zamiennych papierów wartościowych i innych podobnych zbywalnych papierów wartościowych, takich jak zamienne uprzywilejowane papiery wartościowe i obligacje zamienne emitowane przez spółki azjatyckie (bez Japonii). W ograniczonym zakresie fundusz może inwestować w papiery wartościowe o stałym i zmiennym oprocentowaniu, akcje i instrumenty dłużne powiązane z rynkiem akcji.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 2,78% - -
Sharpe'a -0,11 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę