Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Schroder Asian Convertible Bond (PLN Hedged) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+4,84 PLN
+0,85 %
wycena na dzień 03.07.2020

Wyniki

stopa zwrotu
1m 4.28%
3m 15.20%
6m 2.08%
12m 3.78%
36m 8.96%
YTD 2.78%
max 30.68%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
  • zasięg geograficzny inwestycji: Azja bez Japonii
  • benchmark: 100% Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond Index
  • polityka inwestycyjna: Aktywa subfunduszu głównie inwestowane są w portfel zamiennych papierów wartościowych i innych podobnych zbywalnych papierów wartościowych, takich jak zamienne uprzywilejowane papiery wartościowe i obligacje zamienne emitowane przez spółki azjatyckie (bez Japonii). W ograniczonym zakresie fundusz może inwestować w papiery wartościowe o stałym i zmiennym oprocentowaniu, akcje i instrumenty dłużne powiązane z rynkiem akcji.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 3,29% - -
Sharpe'a 0,04 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę