Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Schroder EURO Equity (PLN Hedged) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+1,88 PLN
+1,91 %
wycena na dzień 09.04.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -12.37% -10.84% 29/49
3m -22.78% -20.59% 28/48
6m -14.94% -12.40% 20/45
12m -14.09% -13.36% 12/45
36m -11.77% -10.36% 8/30
YTD -22.48% -20.32% 28/48
max 31.54% 21.18% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych
  • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
  • benchmark: 100% MSCI European Monetary Union Net TR
  • polityka inwestycyjna: Celem inwestycyjnym funduszu jest zapewnienie inwestorom wzrostu wartości kapitału. Aby zrealizować ten cel, fundusz inwestuje co najmniej 75% swoich aktywów w akcje spółek z siedzibą w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Oprócz tego, fundusz inwestuje także przynajmniej 67% aktywów w akcje spółek z krajów, w których walutą jest euro. Instrumenty pochodne mogą być stosowane w celu obniżenia ryzyka lub efektywnego zarządzania portfelem. Fundusz może także utrzymywać środki pieniężne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 2,00 dobry
odchylenie standardowe 4,91% od 3,76% do 5,86% przeciętna zmienność
Sharpe'a -0,09 od -0,16 do 0,17 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę