Aegon - Schroder EURO Equity (PLN Hedged) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,94 PLN
-0,84 %
wycena na dzień 17.06.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.92% 1.90% 15/49
3m 1.99% 2.69% 20/49
6m 4.58% 9.47% 33/46
12m -10.93% -5.50% 32/44
36m 18.47% 19.44% 17/25
YTD 10.16% 13.87% 34/46
max 49.25% 38.29% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych
  • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
  • benchmark: 100% MSCI European Monetary Union Net TR
  • polityka inwestycyjna: Celem inwestycyjnym funduszu jest zapewnienie inwestorom wzrostu wartości kapitału. Aby zrealizować ten cel, fundusz inwestuje co najmniej 75% swoich aktywów w akcje spółek z siedzibą w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Oprócz tego, fundusz inwestuje także przynajmniej 67% aktywów w akcje spółek z krajów, w których walutą jest euro. Instrumenty pochodne mogą być stosowane w celu wypracowania zysków, obniżenia ryzyka lub efektywnego zarządzania portfelem. Fundusz może także utrzymywać środki pieniężne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,39 bardzo słaby
odchylenie standardowe 3,78% od 2,84% do 4,26% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,04 od -0,05 do 0,30 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę