Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Schroder EURO Equity (PLN Hedged) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,08 PLN
+0,07 %
wycena na dzień 03.07.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 3.21% 2.81% 13/53
3m 24.34% 20.49% 11/49
6m -10.05% -9.27% 19/48
12m -0.16% -1.86% 12/45
36m -1.19% 0.76% 9/36
YTD -9.40% -8.69% 19/48
max 53.73% 38.87% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych
  • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
  • benchmark: 100% MSCI European Monetary Union Net TR
  • polityka inwestycyjna: Celem inwestycyjnym funduszu jest zapewnienie inwestorom wzrostu wartości kapitału. Aby zrealizować ten cel, fundusz inwestuje co najmniej 75% swoich aktywów w akcje spółek z siedzibą w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Oprócz tego, fundusz inwestuje także przynajmniej 67% aktywów w akcje spółek z krajów, w których walutą jest euro. Instrumenty pochodne mogą być stosowane w celu obniżenia ryzyka lub efektywnego zarządzania portfelem. Fundusz może także utrzymywać środki pieniężne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,84 dobry
odchylenie standardowe 5,22% od 3,92% do 6,26% wysoka zmienność
Sharpe'a -0,01 od -0,09 do 0,24 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę