Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - JPMorgan ASEAN Equity Fund (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,37 PLN
-0,07 %
wycena na dzień 10.07.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -1.34% 5.78% 45/48
3m 15.62% 18.11% 36/48
6m -9.29% -2.13% 42/48
12m -10.93% 3.07% 40/46
36m 2.95% 9.07% 37/41
YTD -9.86% -2.18% 42/48
max 33.34% 52.31% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji azjatyckich bez Japonii
  • zasięg geograficzny inwestycji: Region Pacyfiku
  • benchmark: 100% MSCI AC ASEAN Index (TRN)
  • polityka inwestycyjna: Min. 67% aktywów lokowane jest w akcje spółek mających siedzibę lub prowadzących znaczną część swojej działalności w obszarze Azji i Pacyfiku (bez Japonii). Inwestycje w papiery dłużne o stałej i zmiennej stopie oraz ekwiwalenty pieniężne, mogą mieć jedynie charakter pomocniczy. Fundusz może inwestować w dowolnej walucie, a ekspozycja walutowa może podlegać zabezpieczeniu. Dla celów zabezpieczenia oraz na potrzeby skutecznego zarządzania portfelem, fundusz może inwestować w instrumenty pochodne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,24 bardzo słaby
odchylenie standardowe 4,29% od 4,20% do 5,65% niska zmienność
Sharpe'a -0,01 od -0,05 do 0,24 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę