Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - JPMorgan ASEAN Equity Fund (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-5,44 PLN
-1,28 %
wycena na dzień 01.04.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -17.78% -14.58% 44/48
3m -26.58% -21.11% 44/48
6m -27.95% -15.09% 42/46
12m -24.43% -17.78% 39/45
36m -17.63% -8.86% 34/38
YTD -26.58% -20.90% 44/48
max 8.60% 23.15% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji azjatyckich bez Japonii
  • zasięg geograficzny inwestycji: Region Pacyfiku
  • benchmark: 100% MSCI AC ASEAN Index (TRN)
  • polityka inwestycyjna: Min. 67% aktywów lokowane jest w akcje spółek mających siedzibę lub prowadzących znaczną część swojej działalności w obszarze Azji i Pacyfiku (bez Japonii). Inwestycje w papiery dłużne o stałej i zmiennej stopie oraz ekwiwalenty pieniężne, mogą mieć jedynie charakter pomocniczy. Fundusz może inwestować w dowolnej walucie, a ekspozycja walutowa może podlegać zabezpieczeniu. Dla celów zabezpieczenia oraz na potrzeby skutecznego zarządzania portfelem, fundusz może inwestować w instrumenty pochodne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 0,97 bardzo słaby
odchylenie standardowe 3,73% - -
Sharpe'a -0,14 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę