Aegon - JPMorgan ASEAN Equity Fund (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+3,95 PLN
+0,71 %
wycena na dzień 06.12.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -2.07% -1.54% 39/50
3m -1.92% 3.06% 44/48
6m 1.50% 4.03% 41/48
12m 4.24% 5.19% 24/47
36m 13.31% 18.96% 25/39
YTD 9.04% 10.39% 26/47
max 45.44% 47.72% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji azjatyckich bez Japonii
  • zasięg geograficzny inwestycji: Region Pacyfiku
  • benchmark: 100% MSCI AC ASEAN Index (TRN)
  • polityka inwestycyjna: Min. 67% aktywów lokowane jest w akcje spółek mających siedzibę lub prowadzących znaczną część swojej działalności w obszarze Azji i Pacyfiku (bez Japonii). Inwestycje w papiery dłużne o stałej i zmiennej stopie oraz ekwiwalenty pieniężne, mogą mieć jedynie charakter pomocniczy. Fundusz może inwestować w dowolnej walucie, a ekspozycja walutowa może podlegać zabezpieczeniu. Dla celów zabezpieczenia oraz na potrzeby skutecznego zarządzania portfelem, fundusz może inwestować w instrumenty pochodne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 0,92 słaby
odchylenie standardowe 2,28% od 2,25% do 4,84% niska zmienność
Sharpe'a 0,16 od 0,05 do 0,19 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę