Aegon - Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,01 PLN
-0,06 %
wycena na dzień 21.06.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.20% 0.82% 38/49
3m -2.74% -0.15% 41/49
6m 2.90% 3.96% 32/47
12m -5.45% -2.50% 31/45
36m 10.17% 12.40% 21/34
YTD 4.73% 5.29% 22/47
max 10.57% 16.98% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB2

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Fundusz będzie lokować swoje aktywa w instrumenty udziałowe i dłużne spółek o dowolnej kapitalizacji rynkowej położonych gdziekolwiek na świecie, w tym na rynkach wschodzących, jak również w instrumenty dłużne emitowane przez dowolny rząd lub podmioty ponadpaństwowe zorganizowane lub wspierane przez kilka rządów państwowych. Fundusz może lokować swoje aktywa w papiery wartościowe spółek uczestniczących w fuzjach, konsolidacjach, likwidacjach i reorganizacjach lub w takie, co do których istnieją oferty przetargu lub wymiany i które mogą uczestniczyć w takich transakcjach. Fundusz nie może lokować więcej niż 10% swoich aktywów netto w papiery wartościowe zabezpieczone na innych aktywach.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 0,72 bardzo słaby
odchylenie standardowe 2,47% od 0,99% do 2,88% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,02 od -0,13 do 0,21 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę