Aegon - Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,04 PLN
-0,25 %
wycena na dzień 21.02.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -1.99% 0.27% 36/43
3m 0.38% 2.75% 34/43
6m 6.84% 6.60% 15/42
12m 0.64% 6.24% 34/41
36m 0.83% 7.53% 23/32
YTD -1.31% 1.37% 36/43
max 14.27% 23.49% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB2

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Fundusz będzie lokować swoje aktywa w instrumenty udziałowe i dłużne spółek o dowolnej kapitalizacji rynkowej położonych gdziekolwiek na świecie, w tym na rynkach wschodzących, jak również w instrumenty dłużne emitowane przez dowolny rząd lub podmioty ponadpaństwowe zorganizowane lub wspierane przez kilka rządów państwowych. Fundusz może lokować swoje aktywa w papiery wartościowe spółek uczestniczących w fuzjach, konsolidacjach, likwidacjach i reorganizacjach lub w takie, co do których istnieją oferty przetargu lub wymiany i które mogą uczestniczyć w takich transakcjach. Fundusz nie może lokować więcej niż 10% swoich aktywów netto w papiery wartościowe zabezpieczone na innych aktywach. Fundusz może inwestować do 30% aktywów w Chinach kontynentalnych za pośrednictwem Bond Connect lub bezpośrednio (również zwane jako CIBM direct) i do 10% swoich aktywów netto w chińskich akcjach serii A (poprzez Stock Shanghai-Hong Kong Stock Connect lub Shenzhen-Hong Kong Stock Connect) oraz w chińskich akcjach typu B.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,15 bardzo słaby
odchylenie standardowe 2,70% od 1,06% do 2,82% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a -0,02 od -0,35 do 0,27 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę