Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,25 PLN
-1,92 %
wycena na dzień 27.03.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -16.27% -13.57% 31/43
3m -20.78% -14.69% 36/43
6m -16.77% -12.09% 33/42
12m -17.90% -11.01% 35/42
36m -19.97% -10.29% 23/32
YTD -20.83% -14.78% 36/43
max -8.33% 3.81% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB2

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Fundusz będzie lokować swoje aktywa w instrumenty udziałowe i dłużne spółek o dowolnej kapitalizacji rynkowej położonych gdziekolwiek na świecie, w tym na rynkach wschodzących, jak również w instrumenty dłużne emitowane przez dowolny rząd lub podmioty ponadpaństwowe zorganizowane lub wspierane przez kilka rządów państwowych. Fundusz może lokować swoje aktywa w papiery wartościowe spółek uczestniczących w fuzjach, konsolidacjach, likwidacjach i reorganizacjach lub w takie, co do których istnieją oferty przetargu lub wymiany i które mogą uczestniczyć w takich transakcjach. Fundusz nie może lokować więcej niż 10% swoich aktywów netto w papiery wartościowe zabezpieczone na innych aktywach. Fundusz może inwestować do 30% aktywów w Chinach kontynentalnych za pośrednictwem Bond Connect lub bezpośrednio (również zwane jako CIBM direct) i do 10% swoich aktywów netto w chińskich akcjach serii A (poprzez Stock Shanghai-Hong Kong Stock Connect lub Shenzhen-Hong Kong Stock Connect) oraz w chińskich akcjach typu B.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,08 bardzo słaby
odchylenie standardowe 2,85% od 1,07% do 3,01% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a -0,09 od -0,44 do 0,15 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę