Aegon - Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,16 PLN
-1,08 %
wycena na dzień 23.08.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -4.61% -2.17% 42/49
3m -3.00% 0.52% 42/49
6m -5.04% 0.13% 42/49
12m -7.46% -2.36% 35/46
36m 2.76% 7.76% 24/34
YTD 2.13% 4.93% 30/47
max 7.82% 16.58% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Fundusz będzie lokować swoje aktywa w instrumenty udziałowe i dłużne spółek o dowolnej kapitalizacji rynkowej położonych gdziekolwiek na świecie, w tym na rynkach wschodzących, jak również w instrumenty dłużne emitowane przez dowolny rząd lub podmioty ponadpaństwowe zorganizowane lub wspierane przez kilka rządów państwowych. Fundusz może lokować swoje aktywa w papiery wartościowe spółek uczestniczących w fuzjach, konsolidacjach, likwidacjach i reorganizacjach lub w takie, co do których istnieją oferty przetargu lub wymiany i które mogą uczestniczyć w takich transakcjach. Fundusz nie może lokować więcej niż 10% swoich aktywów netto w papiery wartościowe zabezpieczone na innych aktywach.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 0,90 dobry
odchylenie standardowe 2,52% od 1,02% do 2,80% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,06 od -0,14 do 0,24 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę