Aegon - Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,04 PLN
-0,25 %
wycena na dzień 14.11.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 3.88% 1.97% 1/48
3m 6.04% 3.37% 5/48
6m 2.13% 3.28% 29/48
12m 0.70% 4.42% 43/46
36m 7.56% 10.75% 19/35
YTD 8.30% 8.11% 21/47
max 14.34% 20.12% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Fundusz będzie lokować swoje aktywa w instrumenty udziałowe i dłużne spółek o dowolnej kapitalizacji rynkowej położonych gdziekolwiek na świecie, w tym na rynkach wschodzących, jak również w instrumenty dłużne emitowane przez dowolny rząd lub podmioty ponadpaństwowe zorganizowane lub wspierane przez kilka rządów państwowych. Fundusz może lokować swoje aktywa w papiery wartościowe spółek uczestniczących w fuzjach, konsolidacjach, likwidacjach i reorganizacjach lub w takie, co do których istnieją oferty przetargu lub wymiany i które mogą uczestniczyć w takich transakcjach. Fundusz nie może lokować więcej niż 10% swoich aktywów netto w papiery wartościowe zabezpieczone na innych aktywach.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 0,97 słaby
odchylenie standardowe 2,67% od 1,02% do 2,83% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,02 od -0,20 do 0,22 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę